Thông báo về việc bổ sung gấp hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2016-2017
12/09/2016

Thời gian nộp tước 16h30' ngày 13/9/2016 sinh viên nộp sau thời gian trên thì sẽ xét tốt nghiệp vào đợt kế.

Download

Từ khóa:
Top