Thời gian nộp cuốn luận văn đóng bìa xanh mạ vàng đối với Anh/Chị sinh viên Tốt Nghiệp năm 2016
23/08/2016

Khoa Điện Tử - Tự Động Hóa xin thông báo đến các Anh/Chị sinh viên đã bảo vệ Đồ Án ngày 20/08/2016 về việc nộp cuốn luận văn.

Thời gian nộp từ ngày 24/08/2016 đến ngày 03/09/2016. Cuốn luận văn phải điều chỉnh lại nội dung theo hội đồng phản biện đã yêu cầu.

Nộp luận văn bao gồm:        

                   + 01 cuốn luận văn bìa xanh mạ vàng theo mẫu.

                      Luận văn phải có :

                      Nhiệm vụ đề tài, phiếu nhận xét của hướng dẫn và phản biện 

                   + 01 thẻ nhớ chứa toàn bộ nội dung gồm: code lập trinh, file báo cáo, code mô phỏng (niếu có).

Mẫu luận văn; Download

 

 

Từ khóa:
Top