THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN
10/11/2017
Kính gửi: Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể giảng viên và sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng vị thế của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học Quốc tế hàng đầu của khu vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập cáccơ sở dữ liệu trực tuyến để giảng viên và sinh viên của trường khai thác. Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.

Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên về nội dung triển khai và sử dụng CSDL như sau:

1. Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing:
- Địa chỉ truy cập: http://portal.igpublish.com/iglibrary/search/main?0
- Đăng nhập bằng hệ thống mạng nội bộ của trường.Bao gồm 554 đầu sách về chủ đề kinh tế.
2. CSDL Tạp chí chuyên ngành KH&CN:
Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn
Tài khoản truy cập: dhqthb - Mật khẩu: dhqthb

Hơn 124.000 bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, môi trường... được cập nhật hàng ngày.

3. Thư viện số:
Địa chỉ truy cập: http://thuvienso.hiu.vn/
 Đăng nhập với Giảng viên – CBNV.
Tên đăng nhập = Mật khẩu = Họ tên viết liền không dấu.
 Đăng nhập với Sinh viên.
Tên đăng nhập = Mật khẩu = Mã số sinh viên.

- Khai thác hơn 1 triệu tài liệu, bài giảng, giáo trình, luận văn, báo cáo,... từ Website Tailieu.vn.

- Khai thác nguồn tài nguyên của 85 trường Đại học, Cao đẳng liên kết.
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật
Trong quá trình sử dụng, Quý thầy cô và bạn đọc cần hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:
Anh Trương Minh Hoài - SĐT: 0938.084.083 - Email: Hoaitm@hbu.edu.vn

Thư viện trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và Các Bạn Sinh viên biết để sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả.


Từ khóa:
Top