THÔNG BÁO TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN
11/09/2018

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu của tập thể Giảng viên và Sinh viên của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nâng vị thế của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lên tầm cao mới, xứng đáng là một trong những trường đại học Quốc tế hàng đầu của khu vực, nhà trường đã tiến hành mua quyền sử dụng tài khoản truy cập các Cơ sở dữ liệu trực tuyến để Giảng viên và Sinh viên của trường khai thác. Việc khai thác các tư liệu điện tử, các CSDL trực tuyến sẽ góp phần tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận với các kho tư liệu học thuật và nghiên cứu có giá trị cao và được phổ biến trên toàn thế giới.

Để triển khai sử dụng và khai thác các cơ sở dữ liệu trực tuyến đạt hiệu quả, Thư viện xin thông báo đến Quý Thầy Cô & Các Bạn Sinh viên về nội dung triển khai và sử dụng CSDL như sau: (Xem file đính kèm)

 1. Thư viện số:  http://thuvienso.hiu.vn/ 
  Click vào đây để xem trước nội dung
  download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 2. Cơ sở dữ liệu Proquest: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://search.proquest.com/central/index?accountid=39958 
  Click vào đây để xem trước nội dung
  download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 3. Cơ sở dữ liệu SpringerLink: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com 
  Click vào đây để xem trước nội dung
  download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
 4. Cơ sở dữ liệu Tạp chí Khoa học & Công nghệ:  http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn 
  Click vào đây để xem trước nội dung
  download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây
Từ khóa:
Top