CHƯƠNG TRÌNH "DÁM MƠ - DÁM LÀM" CỦA DIỄN GIẢ GS. TRƯƠNG NGUYỆN THÀNH
11/06/2018

GS. Trương Nguyện Thành sẽ là diễn giả chính trong Chương trình "Dám mơ – Dám làm" do Tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức tại Tòa Nhà Con Tàu Tri Thức HIU.


Thông điệp: Giúp sinh viên thuộc Hệ thống giáo dục Nguyễn Hoàng biến những suy nghĩ trong đầu thành những mục tiêu cần cần đạt được.

Nội dung chương trình: Chương trình "Dám mơ – Dám làm" xoay quanh những vấn đề:

  • Những tư duy đang ngăn cản sự vươn lên của bạn trẻ
  • Hành trang cần sẵn sàng cho con đường sự nghiệp
  • Phương pháp hiệu quả để có những thay đổi lâu dài
  • Những bước đầu tiên cần thực hiện để chinh phục những mục tiêu
  • Sinh viên khởi nghiệp cần làm gì khi còn ngồi ghế nhà trường.

Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 14/6/2018

Địa điểm: Hội trường Beethoven, Tòa Nhà HIU

SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ Ở VĂN PHÒNG KHOA HỌC GỞI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VỀ EMAIL chinhnhm@hiu.vn.

Trân trọng!

Từ khóa:
Top