Đào tạo theo yêu cầu của Công ty Hyosung Việt Nam Quý 3 năm 2016
26/04/2017

 

ThS. Đào Tăng Tín đang đào tạo theo yêu cầu của Công ty Hyosung về Vận hành An toàn Trạm điện tại nhà máy của Hyosung, Nhơn Trạch, Đồng Nai