KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (Mã tuyển sinh 52520201)
14/06/2016

Có 02 chuyên ngành:

1. Chuyên ngành TỰ ĐỘNG HÓA (Theo hướng CƠ ĐIỆN TỬ)

2. Chuyên ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

1. Hệ đào tạo Đại học chính quy:

- Thời gian đào tạo 4 năm.

- Được tăng cường “chương trình tiếng Anh cường độ cao”.

- Tổng tín chỉ từ 140 – 145. 

- Tên chương trình: Kỹ thuật điện, điện tử

- Mã ngành tuyển sinh 52520201 

- Có 02 chuyên ngành:

a. Tự động hóa (theo hướng Cơ Điện tử): Phù hợp với các vị trí kỹ sư thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống máy móc cơ khí, dây truyền sản xuất tiên tiến, các hệ thống điều khiển tự động các quá trình công nghiệp ở các doanh nghiệp sản xuất.

b. Điện công nghiệp: Phù hợp với các vị trí kỹ sư vận hành hệ thống điện tự động trong nhà máy sản xuất; thiết kế, thi công và bảo trì các hệ thống tủ điện điều khiển công nghiệp, truyền động điện, cung cấp điện nhà xưởng.


2. Hệ đào tạo Đại học liên thông chính quy: 

- Tên chương trình: Kỹ thuật điện, điện tử

- Mã tuyển sinh 52520201


a. Cao đẳng lên đại học: 

-   Khối lượng kiến thức: 45 tín chỉ

-   Thời gian đào tạo 1.5 năm.

b. Trung cấp lên đại học:

-   Khối lượng kiến thức: 75 tín chỉ

-   Thời gian đào tạo 2.5 năm.

 

Từ khóa:
Top