SINH VIÊN KHÓA 2015 THỰC HÀNH MÔN TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUẤT TẠI XƯỞNG ĐIỆN TỬ KHOA
06/12/2017

Môn học Tự động hóa sản xuất cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các hệ thống tự động hóa trong công nghiệp cũng như các kiến thưc cơ bản về các quá trình công nghệ, các mô hình, các thuật toán điều khiển quá trình công nghệ trong sản xuất.