Sinh viên K2014 tham dự cuộc thi EMC2017 tại Hà Nội
27/04/2017

 

1. Một số hình ảnh về Lễ ra quân EMC2017

 

2. Một số hình ảnh về cuộc thi tại Hà Nội