Thực hiện hợp đồng Quý 3 - 2016 cho Công ty Hyosung Việt Nam
26/04/2017

 

 

TS. Trần Hải Nam làm việc với 02 Chuyên gia quản lý hệ thống của Hyosung