Giờ học thực hành Thiết kế hệ thống Cơ điện tử
28/06/2017

 

Tiến sĩ Phạm Trung Thành đang hướng dẫn nhóm sinh viên thực hành môn học Thiết kế hệ thống Cơ Điện tử

 

Từ khóa:
Top