Giảng viên
06/08/2016
 Stt  Giảng viên  Học vị Nhiệm vụ Chuyên môn 
 1  Trần Hải Nam  Tiến sĩ  Trưởng Khoa Kỹ thuật chế tạo, Cơ điện tử
 2  Phạm Trung Thành  Tiến sĩ  Trưởng bộ môn Cơ sở

Kỹ thuật chế tạo, Máy gia công chính xác 5 trục,

Công nghệ CAD/CAM/CNC

 3  Phạm Công Thành  Tiến sĩ  Trưởng Bộ môn Điện Công nghiệp Điện công nghiệp, Điện tử công suất
 4  Nguyễn Trọng Tài  Tiến sĩ  Giảng viên Điều khiển tự động
 5  Tôn Thất Nghiêm  Thạc sĩ  Trưởng Bộ môn Điện tử truyền thông
Điện tử truyền thông
 6  Đào Tăng Tín  Thạc sĩ  Giảng viên  Điện công nghiệp, Mạng và nhà máy điện
 7  Ngô Kế Sang  Kỹ sư  Trợ giảng, Giáo vụ Khoa  

 

 

Từ khóa:
Top